Tema: „Ką kalba drabužiai”

 

Mokinių amžius/klasė: 2 klasė

Mokinių skaičius:

Dalykas: pasaulio pažinimas

Klasės kontekstas:

 

 

 

Įtakojantys veiksniai:

 

 

Trukmė

2014-2015 m.m.

 

 

 

 

 

Mokymosi veiklos

Įsivaizduok

Ištirk

Planuok

Kurk

Apgalvok

Parodyk

 

Tikslai

Susipažinti su drabužio atsiradimo  istorija ir kaita.

 

Sieks  sužinoti, kokios sudėties drabužius jie dėvi dažniausiai.

 

Struktūrizuoti savo veiklų seką.

Supažindinti su konkrečių audinių savybėmis.

 

Įsivertinti ir pasiruošti kūrybininiam darbui.

Įgytas žinias panaudoti atliekant kūrybinius darbus.

 

Mokymosi veiklos aprašymas

09.24-25 d.

Išvyka į  Lietuvos liaudies buities muziejų

Ir dalyvaus edukacinėje pamokoje

 „Lietuvos kaimo gyventojų kasdienė ir šventadieninė apranga XIX a. - XX a. 4 deš.

10.23 iki 11. 10

Tirs savo mėgiamiausius pasirinktus drabužius.

11 – 12 mėn.

Atliks  apklausą mokykloje (mokytojų, tėvelių, ketvirtų klasių mokinių).

 

2015.01.05-16

Vaikai kurs minčių žemėlapį.

01.19-02.06

Įvairių audinių –lino, medvilnės, šilko, odos, vilna - vaizdinė priemonė.

02. 09-13 d.

Sukurtą vaizdinį lankstinuką  - “Audiniai:

linas, medvilnė, šilkas, oda, vilna“ parodo paralelinėms  klasėms; diskutuoja, lygina ir pan.

03.25

Madų šou,

pristatant

demonstruo

jamų drabu-

žių sudėtį.

05.15

Bendras

kūrybinis

darbas

(skiautinys).

 

IKT priemonės ir įrankiai

Google, youtube, wikipedija,  fotoaparatai, skaitmeninis pasakojimas.

Google, youtube, wikipedija,  skeneris

Teamup, Popplet,

 

fotoaparatai,

spausdintuvas, Powerpoint

Projektorius, google , linoit, youtube.

Prezi